APK pod lupą KNF

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń funkcjonuje w obecnym kształcie od kilku lat. Nakłada ona na pośredników ubezpieczeniowych szereg obowiązków, w tym konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb każdego Klienta, który jest zainteresowany zawarciem umowy ubezpieczenia. Taka analiza powinna poprzedzać każdą polisę nie tylko z uwagi na obowiązujące przepisy – dokładne zrozumienie oczekiwań kontrahentów zapewnia trwałość relacji i minimalizuje prawdopodobieństwo źle dobranego zakresu ryzyk.

Stanowisko UKNF

1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował kilkustronicowe stanowisko, w którym wskazał podstawowe błędy dystrybutorów ubezpieczeń, dotyczące APK. Jako pierwszy z nich wskazano brak aktywności w pozyskiwaniu informacji od Klientów i dążenie do uzyskania oświadczenia o chęci zawarcia umowy. Tymczasem każdorazowo należy ustalić z nabywcą  nie tylko zakres ryzyk w polisie, ale także wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych.

Co istotne – ustawodawca nie narzuca formy przeprowadzenia APK, jednakże w stanowisku UKNF czytamy, że powinna być ona udokumentowana i zarchiwizowana przez agenta na wypadek kontroli organów nadzorczych, a także ewentualnego sporu z Klientami. UKNF wskazuje, że takim dokumentem nie może być jedynie oświadczenie Klienta o tym, że przeprowadzono analizę jego potrzeb, ponieważ w ocenie tego organu jest to przerzucanie odpowiedzialności za ewentualne niedopowiedzenia na kontrahenta. Takie oświadczenie nie dokumentuje tego, w jaki sposób zostały zbadane potrzeby Klienta, jakie były jego oczekiwania wobec polisy i na jakiej podstawie zarekomendowano dany rodzaj ochrony.

Pamiętaj o IPID

W dalszej części stanowiska UKNF wskazuje, że obowiązek kontrolowania agentów w tym zakresie spoczywa na ubezpieczycielach, a dokładniej na osobach, które zarządzają sprzedażą z ich ramienia. Podkreśla również konieczność przeprowadzania audytów wewnętrznych i przedstawienia Klientowi skróconej informacji o rekomendowanym produkcie (IPID). Ta ostatnia nie może być przekazana wyłącznie ustnie. Klient musi otrzymać ją w formie papierowej bądź na innym trwałym nośniku.

UKNF podkreśla, że IPID powinien być wysyłany dopiero po zbadaniu potrzeb Klienta, a obowiązek ten spoczywa bezpośrednio na agencie. Nie powinniśmy zatem zastępować rozmowy wysłaniem skróconych informacji o produktach ubezpieczeniowych.

Dokument opublikowany przez organ nadzoru jest wskazaniem podstawowych błędów popełnianych przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych, a także przypomnieniem obowiązujących przepisów i standardów, które powinny być wdrożone w branży. Dokładna i rzetelna analiza potrzeb Klienta jest jednak w gestii każdej osoby, która zawodowo zajmuje się sprzedażą, o czym więcej przeczytasz tutaj.

Agnieszka

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Dołącz do grupy na Facebooku

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.