Jak sprzedawać ubezpieczenia cybernetyczne w 7 krokach

W dzisiejszym cyfrowym świecie ryzyko związane z cyberatakiem staje się coraz bardziej realne dla firm i osób prywatnych. W miarę postępu technologicznego atakujący znajdują nowe sposoby na naruszanie bezpieczeństwa sieci, co sprawia, że ochrona przed cyberzagrożeniami staje się priorytetem. Dla agentów ubezpieczeniowych istotne jest nie tylko zaoferowanie polisy ubezpieczeniowej, ale także pomoc popularyzowanie informacji na ten temat. Ostatni głośny wyciek danych pacjentów jednego z laboratoriów to doskonały moment, by przypomnieć odbiorcom o tym, że tego typu sytuacje mogą dotyczyć każdego z nas.  

Edukacja na temat cyberzagrożeń

Pierwszym i być może najważniejszym krokiem jest edukacja na temat różnych rodzajów cyberzagrożeń. W publikacjach (np. na Linkedin) możesz przedstawić najnowsze trendy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, omówić przypadki znanych ataków oraz podać informacje na temat metod, jakie atakujący stosują. Kluczowe jest zrozumienie, że ryzyko jest dynamiczne, a świadomość Klienta powinna być stale aktualizowana.

Podkreśl również znaczenie czynnika ludzkiego w zapobieganiu takim sytuacjom. Niestety, większość cyberataków jest możliwych właśnie z powodu niedostatecznej wiedzy pracowników firm lub stosowania nieaktualnych lub niepełnych zabezpieczeń. 

Analiza ryzyka i potrzeb Klienta

Każda firma ma unikalne potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem. Agent ubezpieczeniowy powinien przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka związanej z danym Klientem. Pytania dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, ilości przechowywanych danych osobowych czy stopnia zautomatyzowania procesów mogą pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych obszarów ryzyka. Ubezpieczyciele, które mają w swojej ofercie tego typu polisy, dysponują narzędziami, które pomogą skonstruować zakres ochrony.

Dostosowanie polisy do konkretnych potrzeb

Każda firma ma inną specyfikę, dlatego warto w sposób możliwie najbardziej obrazowy przedstawić, na czym polegają konkretne ryzyka. Mogą one obejmować różne elementy, takie jak ochrona przed utratą danych, pokrycie kosztów związanych z przywróceniem systemów po ataku, a także pokrycie kosztów kar i roszczeń podmiotów poszkodowanych. Warto pamiętać także o wizerunkowych aspektach ochrony – polisy tego typu pokrywają również koszty związane z odpowiednim PR-em danej firmy. 

Szkolenie pracowników jako kluczowy element ochrony

Warto podkreślić, że ludzie są często pierwszym ogniwem w łańcuchu cyberzagrożeń. To właśnie dlatego ważne jest, aby Klienci rozumieli znaczenie regularnego szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Warto podkreślić, że jeśli firma inwestuje w szkolenia BHP, w XXI wieku powinna tak samo traktować szkolenia z zakresu RODO i zagrożeń cybernetycznych. 

Monitoring i reakcja na incydenty

Kluczowym elementem polisy powinna być możliwość szybkiej reakcji na incydenty. Współczesne polisy ubezpieczeniowe obejmują monitoring bezpieczeństwa oraz szybką pomoc w przypadku wykrycia ataku. Klienci powinni być świadomi, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku incydentu, aby minimalizować straty. Przeanalizuj informacje poszczególnych ubezpieczycieli i przedstaw pigułkę informacji w przystępnej dla Klientów formie. 

Regularna aktualizacja polisy

Środowisko cybernetyczne ciągle się zmienia, co oznacza, że polisa ubezpieczeniowa także powinna być regularnie aktualizowana. Agent powinien zachęcać klientów do regularnej rewizji swojej polisy w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb i ryzyka.

Podawaj przykłady

Atak hakerski może wydawać się nieco abstrakcyjny, dlatego warto pokazać swoim odbiorcom różne przykłady firm, które znalazły się w podobnej sytuacji. Przykładów jest mnóstwo, wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę “duży wyciek danych”. Skoro dotyka to największych, jak np. Microsoft, nie ma powodu, by sądzić, że nie może spotkać zakładu produkcyjnego w zachodniej Polsce.

W dzisiejszych czasach żadna firma czy osoba prywatna nie może zignorować ryzyka związanego z cyberatakami. To obszar, który powinien być systematycznie promowany przez całe środowisko ubezpieczeniowe. Edukacja, analiza indywidualnych potrzeb, dostosowanie polisy, szkolenie pracowników, monitorowanie incydentów i regularna aktualizacja polisy to kluczowe elementy, które pomogą Klientom skutecznie zarządzać ryzykiem cyberataków. Warto rozważyć poszerzenie swojej oferty o ten obszar, jeśli dotąd nie sprzedawałeś polis cyber.

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.