Prasówka Polisy w Chmurze: sierpień 2022

Koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego dominuje temat ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. W mediach pojawiają się także podsumowania pierwszego półrocza w ubezpieczeniach, a także liczne informacje o szkodach związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Te wątki pojawiają się w nowym podsumowaniu miesiąca. 

Szkody komunikacyjne w II kwartale 2022 roku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumował miniony kwartał w cyklicznym biuletynie informacyjnym. Zgodnie z dokumentem między kwietniem a czerwcem 2022 roku ubezpieczyciele wypłacili 4,14 mld zł z tytułu OC i 2,98 mld zł z AC. Liczba szkód z obowiązkowego OC w pierwszym półroczu zmniejszyła się o niemal 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W przypadku AC spadek wynosi 7,4%. 

Treść biuletynu znajdziesz tutaj

Ubezpieczenia szkolne w liczbach

Na zlecenie Mondial Assistance IPSOS przeprowadził badania, z których wynika, że aż 85% rodziców mieszkających w miastach ubezpiecza swoje dzieci w wieku szkolnym od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wsi odsetek ten jest o 2% wyższy.

Aż 66% respondentów z miast kupuje polisę w szkole. W przypadku wsi jest to 77% rodziców. Odpowiednio 18% i 10% kupuje polisy NNW u agentów. 

Na pytanie, jakie są główne powody wyboru danego ubezpieczenia aż 38% badanych z miast i 53% ze wsi deklaruje, że jest to rekomendacja szkoły. 35% rodziców z miast i 31% ze wsi zwraca uwagę przede wszystkim na wysokość składki rocznej, a 22-33% interesuje zakres polisy, wysokość świadczeń i sposób jego przedstawienia w ofercie. Optymalna cena wskazana przez respondentów to 60-70 zł rocznie. 

Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że pole do rozwoju kanałów sprzedaży innych niż szkoła jest wciąż bardzo duże. 

Rekordowa liczba szkód katastroficznych

W pierwszym półroczu bieżącego roku Compensa odnotowała 80-procentowy wzrost liczby szkód spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (gradobicia, podtopienia, wichury, trąby powietrzne, pożary spowodowane suszą etc.). Wyraźna zmiana była widoczna także w roku ubiegłym. 

Do głównych przyczyn szkód likwidowanych w minionych miesiącach należą nawalne deszcze, przepięcia oraz wichury. 

Na temat szkód spowodowanych powodziami wypowiedział się także Rzecznik Finansowy. Wskazał on, że na skutek coraz większej liczby gwałtownych zjawisk pogodowych dużo osób potrzebuje rzetelnych informacji w zakresie przysługujących im praw oraz samego procesu zgłaszania szkody ubezpieczycielom. Na stronie internetowej Rzecznika opublikowano serię pytań i odpowiedzi ,które mogą być przydatne dla poszkodowanych. Cała publikacja znajduje się tutaj

Wiedza na temat roli, jaką odgrywają ubezpieczenia nieruchomości i tego, jak określić sumę ubezpieczenia powinna być na wyciągnięcie ręki. Edukuj, informuj i staraj się regularnie publikować treści na tak praktyczne tematy. Nie przyniesie to efektów sprzedażowych natychmiast, ale w dłuższej perspektywie z pewnością tak.

Wyrok SN w sprawie odszkodowań za uszkodzenie pojazdu

W sierpniu 2022 r. po uwzględnieniu skargi Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy orzekł, że na odszkodowanie wypłacone na skutek zdarzenia drogowego powinny składać się nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale także kwota, pozwalająca na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. W wyroku czytamy: “Zakres odszkodowania to także równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Każdorazowo obejmuje więc niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy, przy czym mogą one być ustalone także wtedy, gdy dojdzie do naprawy pojazdu”. 

Sąd wskazał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w momencie wystąpienia szkody z OC, a nie w momencie poniesienia kosztu przez poszkodowanego. O szczegółach tej sprawy przeczytasz tutaj.

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.