Prasówka Polisy w Chmurze: Styczeń 2023

Jak co roku w branżowych mediach pojawiają się próby przewidywania, dokąd będzie zmierzała branża w najbliższych 12 miesiącach. Niezmiennie słyszymy o planowanych podwyżkach składek za OC i zmianach legislacyjnych. Lada chwila pojawią się także pierwsze dane na temat wyników i statystyk za 2022 rok. Nim je przeanalizujemy, przyjrzyjmy się temu, co działo się w świecie ubezpieczeń w ubiegłym miesiącu. 

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka już działa

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o uruchomieniu eSCOR. Dzięki temu kierowcy, ale i zakłady ubezpieczeń mogą w prosty sposób wygenerować ocenę w skali od 1 do 5, z czego 5 oznacza 20% najlepszych kierowców w regionie i danej grupie wiekowej, 4 – kolejne 20% i tak aż do oceny 1. Na ocenę ogólną wpływają: wiek, miejsce zamieszkania, przebieg ubezpieczenia i historia szkód. Jak wskazuje UFG, kierowcy nie powinni porównywać między sobą ocen, gdyż mogą pochodzić z różnych grup wiekowo-geograficznych. 

Raport z oceną można pobrać na stronie UFG.pl. Koniecznie poinformuj o tym swoich Klientów, zachęcając w poście do wyrażenia opinii. 

Interpelacja na temat branży odszkodowawczej

Na stronie internetowej polskiego Sejmu ukazała się treść interpelacji nr 37831 posła Piotra Saka. Wskazał on konieczność uregulowania pracy kancelarii odszkodowawczych analogicznie do zawodu radcy prawnego, adwokata czy doradcy podatkowego. Argumentował to faktem, że obecnie do prowadzenia tego typu działalności nie są potrzebne żadne kwalifikacje i uprawnienia, a z uwagi na swój szczególny charakter obszar ten nie powinien pozostawać poza regulacjami. 

Jak informowaliśmy w jednym z poprzednich podsumowań, obecnie trwają prace nad stworzeniem stosownej ustawy, która miałaby określać mechanizm podzielonej płatności, dzięki któremu całość odszkodowania nie wpływałaby na konto pośredników. Otrzymywaliby oni jedynie należną im część, która również byłaby ujęta w przepisach. Byłoby to nie więcej niż 25% całej sumy.

Zmiany w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży Generali

Ubezpieczyciel wprowadził nowe zapisy do polisy „Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży”. W ramach podstawowego zakresu ochroną zostaną objęte nagłe zachorowania, z którymi ubezpieczyciel spotyka się najczęściej, tj. anginę, grypę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ospę, zapalenie ucha czy COVID-19. Produkt można nabyć niezależnie od polisy turystycznej. Polisa nie zawiera franszyz ani udziałów własnych w szkodzie i w przypadku rezygnacji z podróży Klient może otrzymać zwrot do 100% poniesionych udokumentowanych kosztów. Maksymalna suma ubezpieczenia to 30 000 zł na osobę.

Polisę można oferować przy wycieczkach z biurem podróży, ale także tych organizowanych samodzielnie. 

KNF kontra ubezpieczyciele

Końcem stycznia br. Business Insider opublikował artykuł „«Branża ubezpieczeniowa się rozzuchwaliła». KNF chce wytoczyć najcięższe działa”. Dotyczy on ubiegłorocznych rekomendacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. Portal informuje, że brak zastosowania się do wytycznych będzie skutkować dotkliwymi karami finansowymi, a nawet odebraniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie OC. Portal nie ujawnia swojego źródła, jednak osoba ta miała poinformować, że KNF jest niezadowolona z tego, że zakłady ubezpieczeń ignorują rekomendacje i nie zamierzają się do nich stosować. Ponadto do komisji docierają informacje, że zakłady ubezpieczeń liczą na szybkie zmiany kadrowe po wyborach parlamentarnych, co dodatkowo zaostrza nieoficjalny konflikt. 

Z informacji od anonimowego rozmówcy portalu wynika, że nadzorowi nie podoba się upolitycznienie interesu Klientów. Warto pamiętać, że to właśnie KNF zatwierdza osoby sprawujące najwyższe stanowiska w towarzystwach ubezpieczeniowych. Rzecznik prasowy KNF nie odniósł się konkretnie do zapytania Business Insider:

Urząd KNF nie zamierza odnosić się do doniesień o charakterze nieoficjalnym. Nadzór analizuje na bieżąco kwestie dotyczące dostosowania się przez zakłady ubezpieczeń do rekomendacji wydawanych przez KNF. W zależności od wyników tej analizy podejmowane będą adekwatne środki nadzorcze i sankcyjne określone w przepisach prawa regulujących działalność krajowego sektora ubezpieczeń” – powiedział. 

Polska Izba Ubezpieczeń ma na ten temat inne zdanie: “KNF nie jest organem upoważnionym do dokonywania wykładni prawa, nie może zatem przesądzać o tym, jaki sposób interpretacji prawa cywilnego jest właściwy i obowiązujący dla zakładów ubezpieczeń” – wskazuje Hanna Karwat-Ratajczak, koordynatorka zespołu radców prawnych w PIU. Całą publikację przeczytasz tutaj.

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.