Prasówka Polisy w Chmurze: wrzesień 2022

Wrzesień 2022 w mediach branżowych zdominował w dużej mierze temat szkód. Podmioty związane z branżą podsumowują pierwsze półrocze bieżącego roku, a także publikują liczby, wskazujące jednoznacznie na wzrost liczby niektórych zdarzeń i idących za tym odszkodowań. Gdy promocja ubezpieczeń NNW powoli cichnie, czas na kampanie informacyjne na temat roli ubezpieczeń w ochronie naszego majątku i nie tylko. Przyjrzyjmy się wydarzeniom minionego miesiąca.

UOKiK: PZU ponownie rozpatrzy wnioski o świadczenie za pobyt na OIT

Do UOKiK wpłynęła skarga, w której znalazła się informacja, że PZU, wypłacając świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, nie wypłacił ubezpieczonemu dodatkowych świadczeń za pobyt na OIT (Oddział Intensywnej Terapii) i OIAT (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

 Argumentacja ubezpieczyciela była następująca: “Po planowym zabiegu, wskutek powikłań oraz pojawienia się ostrego podwsierdziowego zawału serca, personel szpitala podłączył pacjenta do aparatury ratującej życie. Ponieważ pomoc była udzielana w ramach Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, a nie – tak jak to wskazano w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – wyodrębnionego Oddziału Intensywnej Terapii, ubezpieczyciel nie stwierdził spełnienia przesłanek do wypłaty dodatkowej kwoty”.

W związku z interwencją Prezesa UOKiK w sprawie zdefiniowania pojęć OIT/OIAT, PZU wprowadził dodatkowe zapisy w swoich umowach. Obecnie za za oddział intensywnej terapii będą uznawane również pododdziały oraz sale, które są wyodrębnione na oddziale szpitalnym w celu leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii oraz są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych lub podjęcie czynności zastępczych niewydolnych narządów lub układów oraz zapewniają stały i bezpośredni nadzór lekarza i pielęgniarki.

Ubezpieczeni, którzy składali tego typu wnioski od stycznia 2020 r. mają zostać poinformowani o możliwości ponownego złożenia roszczeń do 31 grudnia 2022 r. 

Ubezpieczenie zwrotu kosztów wejściówek na wydarzenia 

Uniqa we współpracy z Going.app wprowadziła do swojej oferty ubezpieczenie zwrotu kosztów biletów na wydarzenia. Podczas zakupu biletów w aplikacji klienci mogą dokupić dodatkowe ubezpieczenie, obejmujące nie tylko ich samych, ale także osoby towarzyszące. Zwrot środków dotyczy 12 sytuacji losowych takich jak kolizja drogowa, uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku, poważna choroba czy utrata pracy bądź opóźnienie się środka transportu. 

KNF: polityka niskich marż ubezpieczycieli a ceny OC

Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego KNF, wypowiedział się na temat niskich cen OC ppm. Wskazał on, że ubezpieczyciele powinni kalkulować składkę na podstawie wysokości wypłaconych odszkodowań. Jeśli tak się nie stanie, w pewnym momencie ceny polis wzrosną skokowo. Wiercioch podkreśla, że ceny polis nie są regulowane przepisami, zatem zależą od zarządów zakładów ubezpieczeń. 

Uważa on, że obecne wytyczne dotyczące likwidacji chronią poszkodowanych przed kreatywną likwidacją szkód, np. w kontekście ustalania wysokości odszkodowań na podstawie części używanych. Krystian Waroch w swojej wypowiedzi puentuje, że za przyszły wzrost cen nie odpowiada KNF, a obecne, ciągłe obniżanie marż ubezpieczycieli za polisy. Całość znajdziesz tutaj

Wzrost wypłat odszkodowań w pierwszym półroczu 2022

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała pierwsze półrocze 2022 roku w liczbach. Z danych wynika, że w pierwszych 6 miesiącach roku suma wypłaconych odszkodowań wyniosła 22,5 mld zł, co daje wzrost 12,9% w stosunku do roku 2021. Niemal połowę z tej kwoty, bo aż 10 mld zł stanowią wypłaty z tytułu ubezpieczeń na życie. 

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły o 6,3% w przypadku obowiązkowego OC i o 10,8% w przypadku autocasco. Średnia składka za obowiązkowe OC wyniosła 482,40 zł, czyli o 1,2% mniej niż w 2021 roku. 

Całą analizę przeczytasz na stronie internetowej PIU.

Coraz więcej kradzieży z włamaniem

Z danych Warty wynika, że w pierwszym półroczu 2022 zwiększyła się liczba kradzieży z włamaniem. Według statystyk Policji w Poznaniu liczba takich zdarzeń wzrosła o 30%, w Warszawie o 8%, w Lublinie o 22%, a w Gdańsku – 5%. Kordian Czuryłło z Warty wskazuje, że z powodu stale rosnącej inflacji może sprawić, że wypłacona kwota odszkodowania będzie nieadekwatna do rzeczywistych rozmiarów szkody

W związku z obecną sytuacją gospodarczą koniecznie przypomnij swoim Klientom o ewentualnej aktualizacji sum ubezpieczenia w posiadanych polisach. Zachowaj czujność zwłaszcza wtedy, gdy Klient przy wznowieniu polisy informuje, że informacje, które podał rok wcześniej pozostają bez zmian. 

Statystyki policyjne to także dobry przyczynek do stworzenia treści informacyjnych na temat zabezpieczeń naszych domów i mieszkań. Aby podać je w przystępnej formie, możesz zaprosić do rozmowy video specjalistę od bezpieczeństwa bądź przeanalizować OWU czołowych firm i przedstawić je w formie infografiki. 

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.