Szkody w pytaniach i odpowiedziach

Badanie potrzeb, ustalenie oczekiwań Klienta i sytuacji, które mogą mieć miejsce w jego życiu lub branży to chleb powszedni każdego agenta ubezpieczeniowego. Zdarza się jednak, że zadowolony Klient wraca z zapytaniem o szkodę – z polisy własnej lub cudzej. W nowym cyklu “Szkody w pytaniach i odpowiedziach” przyjrzymy się najpopularniejszym zdarzeniom, z którymi możesz mieć do czynienia w codziennej pracy, by żadne pytanie Klientów nie pozostało bez odpowiedzi. 

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci? 

Kwestię szkód wyrządzonych przez dzieci reguluje Kodeks cywilny. W myśl tych przepisów dzieci do 13. roku życia nie odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych. W związku z tym za czyny dziecka odpowiada opiekun ustawowy, czyli w większości przypadków rodzic. 

Jeśli zdarzenie ma miejsce pod opieką nauczyciela, opiekunki lub przedszkolanki, odpowiedzialność leży po ich stronie. 

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy dziecko skończy 13 lat. Wówczas odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, choć w praktyce większość osób w tym wieku wciąż jest na utrzymaniu rodziców. Ponadto wiele zależy od samej sytuacji, gdyż można wykazać, że dziecko nie było świadome konsekwencji swoich czynów, co sprawia, że za jego czyn odpowiadają opiekunowie prawni. 

Wskazówka: przedstaw powyższe informacje swoim odbiorcom. Może to być dłuższy artykuł ze słowami kluczowymi bądź prosta grafika w mediach społecznościowych. Pamiętaj, aby podkreślić, że w wielu codziennych sytuacjach z udziałem dzieci warto mieć wykupione OC.

Kto odpowiada za kolizję ze zwierzyną i uszkodzenie pojazdu?

To jedno z najczęstszych zdarzeń ubezpieczeniowych występujących na drogach leśnych. O obszarach, w których prawdopodobieństwo kolizji ze zwierzyną jest szczególnie wysokie informuje znak A-18b. Co jeśli mimo zachowania ostrożności dojdzie do zderzenia?

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt kierujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy zwierzęciu, czyli w praktyce do powiadomienia odpowiednich służb (PZŁ, lekarz weterynarii, policjant, pracownik służby leśnej etc.). Warto pamiętać, że podchodzenie do potrąconej i zestresowanej zwierzyny może być dla nas niebezpieczne. 

Kto jednak odpowie za uszkodzony pojazd? Jak wskazaliśmy wyżej, za bezpieczeństwo użytkowników drogi odpowiada jej zarządca. Jeśli nie ma on wpływu na ruch zwierzyny (bo np. droga wiedzie przez las), powinien ustawić znak A-18B. W takim przypadku likwidacja szkody powinna nastąpić z polisy AC właściciela pojazdu. Jeśli nie było takiego znaku, Klient powinien zgłosić się do zarządcy drogi i zgłosić szkodę z jego polisy OC. 

Jeśli w okolicy, w której doszło do zdarzenia, trwało właśnie polowanie, za kolizję odpowiada jego organizator czyli koło łowieckie. 

Do kogo zgłosić się, gdy uszkodziłem samochód na zaniedbanej nawierzchni?

W przypadku uszkodzeń spowodowanych dziurą w drodze odpowiedzialnym jest jej zarządca. Kwestię tę reguluje art. 415 kc: “Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. 

Jak zatem ustalić, kto zarządza drogą, na której doszło do zdarzenia? 

Odpowiedź znajdziemy w ustawie o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku. 

  • Drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • drogi powiatowe – zarząd powiatu,
  • drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
  • drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Wystarczy zidentyfikować drogę, na której doszło do zdarzenia, np., za pomocą Google Maps i zgłosić szkodę z OC właściwego podmiotu. 

Warto pamiętać, że sam fakt wystąpienia szkody nie oznacza automatycznie winy zarządcy drogi. Należy wykazać, że kierujący pojazdem dostosował prędkość do przepisów i warunków, a także że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między stanem nawierzchni a zdarzeniem. 

Powyższe informacje możesz wykorzystać w tworzeniu treści dla Twoich Klientów. Pamiętaj, że podstawą do zbudowania zaangażowanej społeczności i lojalnej bazy Klientów jest przewaga treści dających wartość odbiorcy nad tymi stricte sprzedażowymi. Informacje praktyczne, które zamieściliśmy w tej publikacji mogą być bazą do infografiki, postu w mediach społecznościowych lub plików PDF dla Klientów. Możesz przygotować poradniki na okoliczność popularnych szkód, opisując plan działania krok po kroku i dodając ścieżkę zgłoszenia szkody u ubezpieczycieli, których produkty oferujesz. 

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.