Zimowa prasówka Polisy w Chmurze

W najbliższych tygodniach podsumujemy miniony rok w liczbach. Czeka nas wiele raportów i analiz dotyczących 2022 roku w ubezpieczeniach. Nim jednak nastąpi czas wniosków, przyjrzymy się ostatnim tygodniom w świecie ubezpieczeń, a były one bardzo intensywne. Niektóre aspekty, jak ubezpieczenia komunikacyjne, wciąż nie przyniosły istotnych zmian. Inne zaś zostały uregulowane licznymi nowelizacjami kodeksów i ustaw. Oto zimowa prasówka Polisy w Chmurze.

OC coraz tańsze

Mimo zmian prawnych i przewidywań związanych z sytuacją gospodarczą, zgodnie z raportem CUK Ubezpieczenia składki OC ppm wciąż stoją w miejscu, a nawet zaliczają spadki w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Ceny autocasco wzrosły nieznacznie, jednak głównym powodem tej zmiany jest wzrost wartości pojazdów spowodowany inflacją. Eksperci w raporcie podsumowującym 2022 rok w ubezpieczeniach komunikacyjnych prognozują, że w najbliższych miesiącach składki za OC wzrosną. Jako powód wskazują rosnące koszty likwidacji szkód związane z nowymi rekomendacjami KNF. Innym czynnikiem wpływającym na zmianę składek może być pełne wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą zakładom ubezpieczeń wykorzystywać w pełni przyznany w połowie roku dostęp do taryfikatora punktów karnych i mandatów. 

Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

W związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a także dostosowania polskiego porządku prawnego do wyroku TSUE, Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim sum gwarancyjnych:

  • 6,45 mln euro w przypadku szkód na osobie dla jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1,3 mln euro na jednego poszkodowanego
  • 1,3 mln euro w przypadku szkody majątkowej dla jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych.

Nowe sumy są przeliczone według kursu euro na 22 grudnia 2021 r. (4,6320 zł). 

W ustawie znalazła się także nowa definicja pojazdu mechanicznego, z której wyłączono pojazdy wolnobieżne. Ustawodawca nie wskazał, jak nowe sumy gwarancyjne wpłyną na składki, jednak eksperci jednogłośnie prognozują ich wzrost.

Więcej na temat zmian przeczytasz tutaj.

Ubezpieczenia rolne

Według danych portalu farmer.pl w 2022 roku z 4,5 mld zł przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wykorzystano jedynie 10%. Oznacza to, że wciąż niewielu rolników ubezpiecza swoje majątki. Informacje te uzyskano w ramach interpelacji poselskiej, jednak wciąż nie wiadomo, czy niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2023 r. 

8 grudnia 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zakłada on rozszerzenie katalogu upraw objętych dopłatami do składek. Na liście znajdują się m.in. słonecznik, facelia, len i gryka. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Konfiskata pojazdu za prowadzenie pod wpływem

2 grudnia 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu karnego, która zakłada między innymi konfiskatę pojazdu osoby, która prowadzi go pod wpływem alkoholu. Kierowcy, którzy będą mieć minimum 1,5 promila alkoholu we krwi stracą pojazd, nawet jeśli nie spowodują żadnego wypadku. 

W przypadku spowodowania zdarzenia drogowego po spożyciu alkoholu utrata pojazdu nastąpi już przy zawartości 0,5 promila alkoholu we krwi. Zwiększą się także kary za spowodowanie ciężkich obrażeń i śmierci. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.