Nieuczciwe zachowania – ignorować czy zgłaszać?

W ostatniej publikacji o typach agentów ubezpieczeniowych z przymrużeniem oka pojawił się także rodzaj, budzący wiele emocji, zazwyczaj tych negatywnych. Agent magik to ktoś, kto wprowadzi do wyliczenia każde dane, jeśli tylko poskutkują one niższą składką za polisę, a tym samym pozyskaniem Klienta.

W tej publikacji przyjrzymy się przykładom tych działań i zastanowimy się, czy warto poświęcić energię i na nie reagować.

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Zgodnie z artykułem 20. Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent, który działa na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pracowników wyłącznych, za szkody wyrządzone danemu Klientowi odpowiada ubezpieczyciel, na rzecz którego działa dany agent. 

Ochrona w ramach ubezpieczenia obowiązkowego obejmuje działania lub zaniechania ubezpieczonego w ramach działalności agencyjnej. Suma gwarancyjna wynosi 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umowa ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. 

Niedoubezpieczenie, sztuczki w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Część błędów może być popełniana nieświadomie. To zdarza się każdemu i nie zawsze wynika z naszej pomyłki. Czasem Klient może podać nam informację niezgodną za stanem faktycznym. Zdarza się także, że błąd występuje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W tym artykule pomijamy takie sytuacje.

Przyjrzyjmy się zatem nieuczciwym zachowaniom, które mają na celu pozyskanie mniej świadomych Klientów przez szkodliwe praktyki. 

Celowe zaniżanie sum ubezpieczenia i okrojona liczba ryzyk w ubezpieczeniach majątkowych skutkują oczywiście niższą składką. W parze z “atrakcyjną” ceną polisy idzie oczywiście brak realnej ochrony mienia, ale taką informację Klient uzyska dopiero na etapie szkody. 

Lista pomysłów nie kończy się tylko na mieszkaniach czy firmach: samochód ciężarowy nagle stał się osobowym, agent celowo pominął informację o tym, że pojazd jest taksówką czy nie zauważył jednego z “problematycznych” właścicieli z dowodu rejestracyjnego (młody kierowca). To tylko niektóre z czarów, które możemy spotkać w środowisku.  

Wśród uczciwych i rzetelnych agentów, którzy wciąż stanowią większość, takie praktyki rodzą słuszną frustrację. Jak zatem do tego podejść? Robić swoje, najlepiej jak potrafimy, ignorować, zgłaszać?

Co robić, gdy widzimy nieuczciwe zachowania?

Na pewno choć raz spotkałeś się z bardzo niesprawiedliwym postrzeganiem branży ubezpieczeniowej. Krzywdzące opinie mają swoje źródło między innymi w publikacjach w mass mediach i w sytuacjach, które dotknęły danego Klienta bezpośrednio. Mówiąc wprost – Klient lub ktoś z jego bliskich stał się ofiarą agenta magika, co naraziło go na przykre konsekwencje.

Wszyscy wiemy, że to się zdarza. Aby uniknąć frustracji, możesz założyć, że nie odpowiadasz za zachowania innych, pracujesz uczciwie i stale poszerzasz swoją wiedzę. To oczywiście prawda, jednakże wyżej opisane zachowania pracują na opinię całej branży. 

Gdyby każdy z nas uznał, że nie warto walczyć z wiatrakami, takie praktyki miałyby się całkiem dobrze, wypaczając ideę tego zawodu. 

Czy ubezpieczyciele powinni wyjść z założenia, że ryba psuje się od głowy? Tak. Czy to oni powinni kłaść duży nacisk na eliminowanie nieuczciwych zachowań? Również tak.

Każdy, kto działa w branży ubezpieczeń powinien dołożyć swoją cegiełkę do działań edukacyjnych, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu roli polisy ubezpieczeniowej, skutków niedoubezpieczenia czy podania nieprawdziwych informacji. Dotyczy to nie tylko agentów. 

Mimo to jesteśmy zdania, że każdy, kto widzi nieprawidłowości, powinien reagować i konsekwentnie je zgłaszać. Konkurencja na rynku jest spora i chyba każdemu z nas marzy się sytuacja, w której wygrywamy dobrym zakresem polisy, wiedzą i doświadczeniem – nie ceną, która jest efektem manipulacji danymi.

W centrum uwagi całego sporu powinien znaleźć się ten, kogo takie zachowania dotykają bezpośrednio. Klient. 

Zobacz również naszą publikację na temat tego, czy niska cena polisy to podstawa.  Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.