Czerwcowa prasówka Polisy w Chmurze

Dla aktywnych sprzedażowo agentów czas wakacji nie zawsze oznacza sezon ogórkowy. Wzmożone letnie wyjazdy wiążą się ze sprzedażą polis turystycznych, a terminy wznowień ubezpieczeń komunikacyjnych czy osobowych nie znają pojęcia urlopu. Zapoznaj się z najważniejszymi i najciekawszymi informacjami z czerwca 2022 r., by mieć pewność, że nie umknęły ci istotne informacje z rynku ubezpieczeń. 

Olimpiada Wiedzy Ubezpieczeniowej już we wrześniu

21 września br. rozpocznie się pierwszy etap OWU (Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej). Będzie on przeprowadzony w formule online, a udział w zabawie może wziąć każdy agent i OFWCA. Zwycięzca otrzyma tytuł Najlepszego Agenta 2022 roku, a także czek na 10 000 zł i BMW X1 do użytkowania przez rok. Ponadto zwycięzca otrzyma darmową reklamę w mediach społecznościowych, zatem jeśli chcesz spróbować swoich sił, zadbaj o swoje social media już teraz!

I etap Olimpiady to test online, który wyłoni 100 osób. Te przejdą do etapu II, który będzie dotyczył regulacji prawnych oraz oferty największych ubezpieczycieli. Finał Olimpiady odbędzie się 21 października i dotrze do niego 10 najlepszych uczestników. 

Zapisy i wszelkie informacje znajdują się na stronie organizatora. Powodzenia!

Kary nałożone na ubezpieczycieli 

PZU dwukrotnie ukarany

Jak czytamy na stronie internetowej KNF: “Komisja Nadzoru Finansowego wydała 13 maja 2022 r. decyzję nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA („PZU SA”) kary pieniężne w łącznej wysokości 685 200 zł za ogółem 39 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. 

PZU SA podjęła szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.”

Nieco później, bo 27 maja na ten sam zakład ubezpieczeń nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 546 300 zł za ogółem 28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

Z tego samego powodu 13 maja ukarano TUZ Ubezpieczenia. Na ubezpieczyciela nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 66 tys. zł

10 mln złotych kary dla UNIQA

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył na Uniqa karę w wysokości 10 milionów złotych. Powodem jest stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK. Zapisy te miały zniechęcać Klientów do rozwiązania umów na początku ich trwania. Choć były one stosowane w latach 2015-2015 przez AXA Życie, zapłaci Grupa UNIQA, która przejęła AXĘ. Wyrok jest nieprawomocny, a grupa może się od niego odwołać. 

Oprócz kary, ubezpieczyciel musi poinformować o tej decyzji konsumentów – zarówno na stronie internetowej, jak i Facebooku i listownie. Klauzule zakwestionowane przez UOKiK należy traktować tak, jakby nie było ich w umowie.

Treść postanowienia znajdziesz tutaj.

Kara dla Compensy za opóźnienia w wypłatach odszkodowań

Podobnie jak PZU, Compensa również została ukarana za opóźnienia w wypłatach odszkodowań. KNF zidentyfikowała 10 takich przypadków i nałożyła na ubezpieczyciela karę w wysokości 65,1 tys. zł. 

Rolnicy rozczarowani wyłączeniami w polisach

Na portalu farmer.pl ukazała się publikacja na temat polis rolnych. Do redakcji zgłosili się rolnicy, twierdzący, że zostali wprowadzeni w błąd przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Jak twierdzą, nie byli informowani o 14-dniowej karencji na ryzyko gradobicia. Dziennikarze zwrócili się do PZU z zapytaniem o wspomniane zapisy i otrzymali odpowiedź:

„Regulacja dotycząca karencji dla ryzyka gradu trwającej 14 dni jest przepisem ustawowym i obowiązuje od samego początku powstania systemu dotowanych ubezpieczeń rolnych. Mówi o tym art. 10c ust. 4 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Informacja o karencji jest także zamieszczona zarówno w OWU, jak i samej polisie.”

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym porządku prawnym niepełne informacje to sytuacje jednostkowe, jednak opisane w publikacji przypadki potwierdzają, że każdy z nas ma wpływ na postrzeganie całej branży jako ogółu. Warto w sposób przejrzysty przedstawić Klientom wyłączenia oferowanych produktów i upewnić się, że je rozumieją, najlepiej na piśmie. 

Ubezpieczyciele z dostępem do historii mandatów

17 czerwca 2022 r. ubezpieczyciele uzyskali dostęp do informacji na temat punktów karnych i mandatów, które mogą wykorzystać przy ocenie ryzyka przy polisach komunikacyjnych. Takie uprawnienia nadała im ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2328). 

Zmiana ta dodała nowe zapisy w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z nimi, „zakład ubezpieczeń przetwarza dane dotyczące wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz przypisanych im punktów, wyłącznie w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i taryfikacji, zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.