Prasówka Polisy w Chmurze: Lipiec 2022

Miniony miesiąc w świecie ubezpieczeń zdominowała przede wszystkim długo oczekiwana rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W związku z tą publikacją nie cichną echa rozważań na temat wojny cenowej w składkach za obowiązkowe OC i potencjalnych wzrostów cen polis. Koniec lipca zaś to przede wszystkim temat składania wniosków o wakacje kredytowe. Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje ubiegłych tygodni. 

Rekomendacje KNF na temat likwidacji szkód komunikacyjnych 

18 lipca br. KNF opublikowała wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, które mają obowiązywać od 1 listopada 2022 r. Dokument zawiera 25 rekomendacji, które obejmują obszar organizacji i kontroli procesu likwidacji, sposobu prowadzenia postępowania, a także ustalania wysokości świadczenia. Jeśli zakłady ubezpieczeń nie zastosują się do rekomendacji wskazanych przez organ, mają obowiązek poinformować, w jaki sposób osiągnąć cele wskazane przez KNF. 

Do najważniejszych i najczęściej przytaczanych zapisów należą m.in.:

  • Ustalenie wartości odszkodowania według stawek właściwych dla danego rynku lokalnego. W nowych rekomendacjach rynek lokalny rozumiany jest jako obszar gminy lub powiatu, w którym mieszka uprawniony do uzyskania świadczenia

Eksperci widzą kilka wad tego rozwiązania. Pierwsza z nich dotyczy konieczności przetransportowania pojazdu do miejsca zamieszkania, niezależnie od tego, gdzie miało miejsce zdarzenie, co generuje dodatkowe koszty. Druga zaś wskazuje na możliwość powstawania zmów cenowych na danym obszarze. 

  • Jeśli poszkodowany nie zgadza się z wysokością przyznanego odszkodowania, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać lokalny warsztat, który jest w stanie przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody w ramach ustalonych kwot. Tu ponownie mamy do czynienia z rynkiem lokalnym. 
  • Naprawa pojazdu może być dokonana poza rynkiem lokalnym wyłącznie w przypadku zapewnienia przez ubezpieczyciela realizacji gwarancji udzielonej przez warsztat lub rękojmi. 

  • Dużą i szeroko komentowaną zmianą jest także to, że przy ustalaniu wysokości świadczenia ubezpieczyciele nie będą mogli powoływać się na rabaty i upusty uzyskane we współpracujących z nimi warsztatach. Ta kwestia jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, a rekomendacja KNF zdaje się przesądzać sprawę jeszcze przed wyrokiem. 
  • W przypadku szkód całkowitych rynkowa wartość pojazdu powinna być ustalana przez ubezpieczyciela w postaci wiążącej oferty kupna pozostałości, chyba że ustalenie wartości w inny sposób jest uzasadnione np. niską wartością samochodu przed wystąpieniem szkody. 

Cały dokument znajdziesz tutaj.

Wzrost cen OC już niebawem?

Zarówno ekonomiści jak i Polska Izba Ubezpieczeń są zgodni: nowe wytyczne to niemal pewny wzrost składek ubezpieczeniowych. Rosnące koszty likwidacji szkód będą spowodowane m.in. wspomnianą wyżej kwestią lokalnych napraw pojazdów, a także brakiem możliwości kwestionowania cen napraw przez ubezpieczyciela, jeśli stawki będą właściwe dla danego obszaru i rynku. To w połączeniu z rosnącą inflacją i wciąż bardzo niskimi składkami za obowiązkowe OC niebawem odbije się na portfelach właścicieli pojazdów. 

Tekst Jana Grzegorza Prądzyńskiego znajdziesz na stronie PIU.

Wakacje kredytowe a ubezpieczenie

Jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni są wakacje kredytowe. Od piątku 29 lipca wszystkie osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych mogą składać wnioski o zawieszenie spłaty rat. Wstępne szacunki wskazują na to, że z tej możliwości skorzysta zdecydowana większość kredytobiorców.

Przy tej okazji warto przypomnieć swoim Klientom o tym, że wakacje kredytowe nie oznaczają przerwy w opłacaniu składki ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia nieruchomości.

Wzmożone poszukiwanie informacji na temat spłaty rat to doskonały moment na przygotowanie treści edukacyjnych na temat ubezpieczeń na życie, ich roli, a także dobrze skonstruowanej ochrony mienia. 

Odszkodowanie za deszcz na urlopie

Deszcz na wakacjach? Będzie odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jeszcze kilka lat temu zapewne zareagowalibyśmy uśmiechem na taki pomysł. Tymczasem Generali kontynuuje ubiegłoroczny pomysł ubezpieczeń pogodowych. Jeśli przez połowę tygodniowego urlopu w jednym z państw wskazanych w umowie spadnie minimum 5 mmm desczzu między 8:00 a 20:00, ubezpieczonemu należne będzie odszkodowanie w wysokości 3000 zł. Dotyczy to Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Grecji, Hiszpanii, Ibizie, Majorce, Portugalii, Turcji,  Włoch, Madery, Wysp Zielonego Przylądka i Zanzibaru.

Dla przebywających na Cyprze, Malcie, Wyspach Kanaryjskich, w Egipcie, Katarze, Maroko, Omanie lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest to stawka 400 zł za dzień przy opadach 2,5 mm w godzinach 8:00-20:00. 

Co ciekawe, zgłaszanie szkody nie będzie konieczne. Wykrywaniem zjawisk pogodowych zajmie się sztuczna inteligencja, która przekaże stosowną informację do Generali. Ubezpieczyciel deklaruje automatyczną wypłatę już następnego dnia.

Komunikat prasowy ubezpieczyciela znajdziesz tutaj

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.