Styczniowa prasówka Polisy w Chmurze

Początek 2022 zdominowała niepewność przedsiębiorców i Polski Ład. Dotyczy on nie tylko wszystkich podatników, ale także podmiotów, które zajmują się profesjonalnym doradztwem i obsługą księgową. To także pytania o przyszłość stawek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne i to, jak będzie kształtował się rynek ubezpieczeń w nadchodzących miesiącach. Jeśli gorączka pierwszych dni stycznia nie pozwalała ci być na bieżąco z informacjami z rynku ubezpieczeń, przeczytaj, co wydarzyło się w mijającym miesiącu. 

Polski Ład a księgowość

W świetle nowych przepisów zwanych Polskim Ładem coraz więcej księgowych i pracowników biur rachunkowych poszukuje ubezpieczenia OC, które zadziała w przypadku osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej. To doskonały moment na kampanię informacyjną w zakresie ryzyk dobrowolnych. Jeśli masz wśród Klientów osoby, wykonujące tę profesję, poinformuj je o dodatkowych możliwościach. Taka polisa może obejmować koszty obrony prawnej, a także pokryć ewentualne kary administracyjne. 

Prawdopodobnie otrzymasz więcej zapytań o tego typu produkty, dlatego najlepiej zawczasu przeanalizować OWU różnych ubezpieczycieli i porównać je pod kątem zakresu odpowiedzialności i wyłączeń. Dzięki temu szybko obsłużysz zapytania o taką ochronę, a być może znajdziesz w tym swoją niszę. 

Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami osobowymi

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń Polacy coraz bardziej interesują się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Niemal 4 miliony osób posiada już stosowną polisę, co stanowi wzrost o 17% rok do roku. Powodów zwiększonego popytu jest kilka. Pierwszy z nich to stale rosnąca świadomość ubezpieczeniowa, która w połączeniu z pandemią i spadkiem naturalnej odporności stanowi powód do poszukiwania dodatkowej ochrony. Drugim powodem jest zwiększone zapotrzebowanie na badania i specjalistów. Biorąc pod uwagę stale pogarszające się dane na temat stanu zdrowia społeczeństwa jako ogółu, część osób zmuszona jest poszukiwać alternatywnych rozwiązań. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku indywidualnych polis na życie. Dziennik Gazeta Prawna przytacza dane Komisji Nadzoru Finansowego, według których niemal 10 milionów Polaków posiada ubezpieczenie na życie. Przyrost ubezpieczonych wyniósł aż pół miliona w ciągu 9 miesięcy 2021 roku. Jeszcze więcej osób, bo aż 12 milionów, jest ubezpieczonych w ramach grup otwartych. 

Styczeń to czas tworzenia postanowień noworocznych, wśród których wielu z nas uwzględnia zdrowie. To dobry moment na zaplanowanie i rozpoczęcie kampanii informacyjno-marketingowej w zakresie ubezpieczeń osobowych. Stwórz słownik pojęć, które najczęściej sprawiają problem twoim Klientom, bazuj na ciekawych przykładach, w których zadziała polisa i nie zapomnij o tych, którzy lubią posługiwać się danymi liczbowymi. 

Kara dla Generali

Końcem 2021 roku Generali otrzymało karę od Komisji Nadzoru finansowego. Jej powodem był opóźnienia w wypłatach odszkodowań i niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Kara wynosi 162 tys. zł. i jest związana z “ogółem 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych”. Towarzystwo podjęło działania naprawcze, co wpłynęło na ostateczny wymiar kary. 

Kto odpowiada za zanieczyszczenie jezdni po wypadku?

W czwartek, 20 stycznia Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie odpowiedzialności za uprzątnięcie jezdni po wypadku. Zgodnie ze stanowiskiem SN, za tego typu szkody odpowiada sprawca zdarzenia i zakład ubezpieczeń, w którym posiada polisę. 

Takie zapytanie zostało wystosowane przez Sąd Okręgowy w Opolu, który rozpatrywał apelację TUiR WARTA S.A. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego, ubezpieczyciel miał wypłacić kilka tysięcy złotych firmie sprzątającej jezdnię po zdarzeniu, spowodowanym przez kierowcę ubezpieczonego w Warcie. Wątpliwości dotyczyły tego, czy koszty ponosi zakład ubezpieczeń, czy zarządca drogi. Stanowisko SN jest następujące:

„Sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi”. 

Jeśli chciałbyś nadrobić poprzednie wydania prasówki Polisy w Chmurze, zajrzyj tutaj

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.