Ubezpieczenia a koronawirus. Kiedy zadziała polisa?

Ostatnie dni zostały zdominowane przez pandemię koronawirusa. Nowe regulacje zmieniają się jak w kalejdoskopie, podobnie jak liczba zachorowań. To sprzyja zwiększaniu się niepokoju wśród naszych klientów, a także rodzi wiele pytań o zawarte wcześniej polisy. 

Poniżej zebraliśmy te, które pojawiają się najczęściej. Nawet jeśli nie masz do czynienia z danym typem ubezpieczenia, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, by w razie potrzeby rozwiać potencjalne wątpliwości.

Ubezpieczenie BI a działalność gospodarcza

Ubezpieczenie utraty zysku jest zawsze uzupełnieniem polisy ubezpieczenia mienia. Wielu klientów mylnie zakłada, że siła wyższa, jaką jest trwająca kwarantanna, będzie przesłanką do odpowiedzialności towarzystwa w zakresie braku zysku. Niestety, jakiekolwiek roszczenia z tej polisy będą bezzasadne, ponieważ nie mamy do czynienia ze szkodą na mieniu. 

Zadziałać tu może ubezpieczenie utraty dochodu, jednak przyczyną braku wpływów musi być choroba bądź nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, nie panująca kwarantanna. Spadek liczby klientów w związku z obecną sytuacją w kraju nie jest zdarzeniem ubezpieczeniowym, objętym taką ochroną. 

Polisy turystyczne

Każde Ogólne Warunki Ubezpieczenia należy sprawdzić pod kątem wyłączeń odpowiedzialności w przypadku epidemii, a także wprowadzenia stanu wyjątkowego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają swoją odpowiedzialność w tym zakresie, jednak, jeśli polisa została zakupiona przed ogłoszeniem epidemii na danym terenie, a wyjazd nastąpił wcześniej, towarzystwa takie jak Axa, Warta czy Wiener zagwarantują wsparcie.

Warto w tym szczególnym okresie na bieżąco sprawdzać komunikaty, pojawiające się w oficjalnych kanałach ubezpieczycieli. 

Ubezpieczenie na życie

Z oczywistych względów, zachorowanie na COVID-19 nie znajduje się na liście poważnych chorób w Ogólnych Warunkach jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zatem w przypadku zachorowania roszczenie takie będzie bezzasadne. 

Jeśli jednak nastąpi hospitalizacja z powodu choroby, a pobyt w szpitalu będzie trwał określoną w OWU liczbę dni, większość towarzystw bez problemu wypłaci świadczenie. 

Podobnie w sytuacji zgonu na skutek zarażenia wirusem. Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie życia ubezpieczonego obejmują najczęściej akty terroru, samobójstwo czy działania wojenne. 

Ten szczególny czas sprzyja stresowi i poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań ubezpieczeniowych, a naszą rolą jest wyjaśnienie klientom istoty danej polisy i tego, w jakich przypadkach ona zadziała. Analizujmy OWU, edukujmy naszych klientów za pośrednictwem dostępnych kanałów i starajmy się uzbroić w cierpliwość. W wielu sytuacjach nie pozostaje nam nic innego, jak zachowanie spokoju i czekanie powrót do normalności. 

Agnieszka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.